Čo je to nefrológia

Nefrológia je špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho alebo chronického postihnutia obličiek v dôsledku primárnych chorôb, alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých dochádza k sekundárnemu postihnutiu obličiek.

Odborná náplň činnosti detskej nefrologickej ambulancie

Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov. Sledujeme deti s nasledujúcimi diagnózami:
 • vrodené anomálie obličiek a močových ciest
 • zápalové ochorenia obličiek a močových ciest
 • autoimunitné ochorenia obličiek
 • abnormálne nálezy v moči: hematúrie a proteinúrie
 • v rámci prevencie chronického postihnutia obličiek v klinicky nemom štádiu sledujeme deti s diabetes mellitus a hypertenziou
 • deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek
 • nádorové ochorenia obličiek a a stavy po chemoterapii pre iné onkologické ochorenia
 • poskytujeme kompletnú starostlivosť deťom s pomočovaním - naša ambulancia je zaradená do siete enuretických ambulancií pôsobiacich na Slovensku.
Zmeny vzniknuté v detskom veku bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko chronického zlyhania obličiek v dospelosti a následne nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými jej následkami.

Čo potrebujete k vyšetreniu

Prvovyšetrenie

 • vyjadrenie zmluvného pediatra, prečo Vaše dieťa odosiela na vyšetrenie
 • výsledky základných vyšetrení moču a krvi od detského lekára
 • prínosom je zdravotná dokumentácia dieťaťa, prepúšťacie správy pri hospitalizáciách súvisiacich s ochorením obličiek a močových ciest, ev. výsledky vyšetrení z iných odborných ambulancií, USG nálezy - vrátane novorodeneckého USG screeningu obličiek
 • poznatky o ochoreniach obličiek a močových ciest v rodine (rodičia, starí rodičia dieťaťa), o výskyte cukrovky, vysokého tlaku, ochorení štítnej žľazy
 • vyšetrenie dieťaťa do 18 rokov veku by malo byť vždy v doprovode zákonného zástupcu

Kontrolné vyšetrenia

 • výsledky laboratórnych a odborných vyšetrení, ktoré boli doporučené pri poslednej kontrole
 • ak bolo doporučené, priniesť zozbieraný 24-hodinový moč
 • pitná a mikčná karta
 • záznamy o hodnotách TK (tlak krvi)
 • u detí s pomočovaním zápisník suchých nocí

Spôsob objednania na vyšetrenie

 • telefonicky na čísle 046/ 511 22 07
 • osobne na ambulancii

Pacienti sú na vyšetrenie objednávaní na presne stanovený čas v 15 až 30 minútových intervaloch (čo je orientačný čas v závislosti od typu ochorenia a spolupráce dieťaťa pri vyšetrení) .

Každé omeškanie príchodu pacienta narušuje chod ambulancie, spôsobuje posunutie termínov vyšetrení ďaľších objednaných pacientov. Preto je potrebné dodržiavať termín vyšetrenia . Meškanie viac ako 15 minút môže byť dôvodom, že vyšetrenie Vášho dieťaťa nebude realizované.

V prípade, že sa na vyšetrenie dostaviť nemôžete, je vhodné telefonicky nám to oznámiť minimálne 24 hodín pred plánovaným vyšetrením.

Ordinačné hodiny

Príprava ambuancie, vyšetrenia objednaných pacientov Obedná prestávka Spracovanie laboratórnych výsledkov, akútne stavy, konzíliá
Pondelok 7:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00
Streda 7:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:00

Kontakty

Adresa

Detská nefrologická ambulancia
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
slobodáreň č. 1 – prízemie
972 01 Bojnice

Telefón

046/ 511 22 07

E-mail

marianna.strecanska@hospital-bojnice.sk

Rady pre pacientov

Ako odoberať moč

24 - hodinový zber moču:

V deň zberu moču sa pacient ráno o 6:00 hod. vymočí do WC. Potom začne zbierať moč – každú porciu moču zlieva do zberovej nádoby (najvhodnejšia je plastová fľaša z nesladenej minerálky prepláchnutá čistou vodou). Na druhý deň ráno sa pacient ešte vymočí do zberovej nádoby. Po ukončení zberu moču pacient buď prinesie na vyšetrenie všetok zozbieraný moč, alebo doma presne odmeria a zapíše množstvo moču, potom po premiešaní moču odoberie vzorku – minimálne 200 ml, ktorú prinesie na vyšetrenie. Počas zberu moču si pacient značí aj množstvo prijatých tekutín.

Diferencovaný zber 24 - hodinového moču:

Postup pri zbere moču je ten istý, len pacient má zberovú nádobu pre "denný" moč - od 6:00 do 18:00 - a "nočný" moč - od 18:00 do 6:00.Tak isto prinesie buď celé objemy moču, alebo po zmeraní množstva prinesie dve vzorky moču.

Odber moču na kultivačné vyšetrenie:

Ráno po osprchovaní pacient priamo vo vani odoberá stredný prúd moču, t.j. pacient začne močiť do vane, potom zachytí moč do sterilnej skúmavky, zvyšok vymočí do vane.

Najčastejšie chyby pri odbere moču

 • moč na kultivačné vyšetrenie nikdy neodoberáme do "umytého" nočníka alebo"vyvarenej" nádobky od liekov a pod.
 • malým deťom nelepíme odberové sáčky
 • sterilnú nádobku na odber moču nenechávame dlho otvorenú, otvárame ju tesne pred odberom
 • odobratú vzorku moču neskladujeme dlho doma, čo najskôr ju doručíme na vyšetrenie

Kedy 24-hodinový moč nezbierame

Moč na vyšetrenie nezbierame v týchto prípadoch:

 • keď má dieťa teploty, hnačky, vracia
 • je akútne choré
 • u dievčat počas menses